Hjem - Lions Møn

Menu

Om klubben

Historien om Lions Møn

Der var engang en Lions klub, dette er historien om Lions Møn.
Vores historie starter den 9. september 1967 - dette var den dag, hvor Lions Møn blev chartret.


Lions Møn blev dannet i 1967 med Lions Næstved som moderklub, og sponsorer var:
Bankbogholder Hans Valby og Statsaut. Revisor G. Elmsted, Begge LC Næstved.

Lions Møn blev chartret d. 9. september 1967 ved en pompøs ceremoni på godset Klintholm på Østmøn, som Hofjægermester C. C. Scavenius velvilligt havde stillet til rådighed.

Aftenfesten blev holdt på daværende "Hotel Skydevænget" i Stege med talrige gæster fra nær og fjern.
Der var telegram fra Lions International President Jorge Bird og fra International Counsellor Martin Levin. Der var breve fra Distriktsguvernør Knud Romer Jørgensen, 106 A og Effersø, 106 B. som begge var til charterfesten, sammen med diverse Præsidenter fra Zonens klubber og mange repræsentanter fra Møns andre klubber, såsom Sct. Georgs Gildet, Round Table og Rotary.

Der var 17 medlemmer med til at starte Lions Møn, og den 1. bestyrelse var:

 • Præsident: Peter Olaf Olsen, Slagtermester, Stege.
 • Vicepræsident: Erik Lippert, Vulkanisørmester, Stege.
 • Sekretær: Erik Andersen, Forretningsfører, Møns Folkeblad.
 • Kasserer: Erhard Skov Madsen, Bankdirektør, Møns Bank.
 • Clubmester: Bent Larsen, Carl Petersens Boghandel, Stege.
 • Tailtwister: Erik Båndhøj Frandsen, Trikotagehandler, Stege.


De øvrige medlemmer da Lions Møn blev chartret var:

 • Wilhelm Christensen, Gårdejer, Borre.
 • Alfred Jensen, Hotelejer, "Hotel Skydevænget", Stege.
 • Willy Jørgensen, Isenkræmmer, Stege.
 • Hans Nøhr Larsen, Gårdejer, Hjertebjerg.
 • Johs. Akhøj Nielsen, Skoleinspektør, Damme.
 • Hans Nymann Nielsen, Førstelærer, Bogø.
 • Christof Dangaard Poulsen, Driftsleder, Vitrohm, Stege.
 • Erik Rostbøll, Præst og Forfatter, Magleby.
 • Torben Skærbæk, Maskinmester, C.A. Skærbæk & Co. Stege.
 • Povl Stangegaard, Restauratør, "Ålekroen", Klintholm.

Følg Lions